Hästberga kraftverk
Åter till startsida

 

 

Varje år ordnar Verum LRF en torpvandring, och i år gick den till Hästberga som är en gammal by. Men Hästberga är också känt för sitt kraftverk samt att skåneleden passerar där. En annan anledning att besöka området är dammbrottet den 7 november 2010.

Vi var ca. 70 personer som ville studera området som inte har kunnat beträdas sedan 50 talet då dammen anlades. Vi tittade på ett ställe som hade varit en kvarn med vattenhjul som drivkälla, vi fann även rester efter ett torp som lades under vatten, och sen vandrade vi från     Hästberga till Hörlinge på en väg som användes innan området vattenfylldes.                           Vi var även framme vid kraftverket och kunde se vilka skador som uppstod, då kraften i vattnet släpptes lös.

Under åren har jag både färdats på vattnet i dammen och flugit över den så därför ska jag här visa lite bilder från åren som gått.

LP 2011.05.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot Hörlinge med kraftverket åt vänster foto 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästberga kraftverk foto 2007

 

Övre del av damm med Hässlehult och Hesslycke foto 2007

 

Hästberga kraftverk foto 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästberga kraftverk sett lite under vattennivån foto 2011
Hästberga kraftverk foto 2011

 

Hästberga kraftverk foto 2011
Här syns dammbyggnationen efter kvarnen som drevs med ett vattenhjul foto 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenhjulet borde ha varit här foto 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarnaxel foto 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här i dungen fikade vi
Vy över vår fikaplats och vägen som leder över till Hörlinge foto 2011
Vägen som leder över till Hörlinge foto 2011
Vägen som leder över till Hörlinge foto 2011
Sjökant mot Hörlinge foto 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppströms foto 2011
Fundament för vattenhjulet foto 2011

 

 

 

 

Turbinhuset foto 2011
 Nedanför kraftverket foto 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedanför kraftverket foto 2011